tiistai 7. maaliskuuta 2017

Espoon demarien vaaliohjelma 2017

ESPOON demarien vaaliohjelma on nyt julkistettu. Yleisenä sloganina on " Pidetään kaikki mukana". Sen alla 11 "pointtia".


(1) YHDENVERTAINEN ESPOO
Meidän Espoomme on kasvava ja moni- kulttuurinen kaupunki, jossa kaikenikäisillä asukkailla on viihtyisä ja turvallinen asuin- ympäristö, toimivat palvelut ja tasa-arvoiset mahdollisuudet hyvään elämään. Meidän Espoossamme päätöksenteko on avointa ja demokraattista.


(2) ILMAINEN VARHAISKASVATUS ESPOOLAISLAPSILLE
Tuemme lapsiperheiden elämää laadukkailla kaupungin palveluilla päivähoidosta kulttuuriin. Emme kasvata päiväkotien ryhmäkokoja, vaan tarjoamme ilmaisen varhaiskasvatuksen espoo- laislapsille. Säilytämme lasten subjektiivisen oikeuden päivähoitoon. Tarjoamme jokaiselle lapselle mahdollisuuden harrastukseen. Meidän Espoomme kulkee lapsiperheiden rinnalla. 


(3) PARASTA OPETUSTA LÄHIKOULUSSA
Takaamme, että jokaiselle espoolaislap- selle tarjotaan maailman parasta opetusta sisäilmaltaan laadukkaassa lähikoulussa. Lasten terveydellä ei leikitä: korjaamme ongelmarakennukset, koulut ja päiväkodit. 


(4) TAATAAN SENIOREILLE ARVOKAS VANHUUS
Teemme Espoosta esteettömän kaikille – niin vanhuksille kuin vammaisillekin. Pidämme niiden puolta, joiden omat voimat eivät riitä. Lisääm- me kotihoidon resursseja, jotta apua tarvitsevat saavat Suomen parasta kotihoitoa. Tuemme omaishoitajien jaksamista työssään. Panostamme ikääntyvien aktiivisuuden ja elämänilon ylläpitoon liikunta- ja kulttuuripalveluilla. Jos sosiaali- ja terveyspalvelut siirtyvät maakuntien hoidettavaksi, jatkamme espoolaisten terveysasemien puolustamista. Tavoitteemme on tasa-arvoinen terveydenhuoltojärjestelmä.


(5) VASTUULLISTA JA AVOINTA TALOUDENHOITOA ESPOOSEEN 

Pidämme kaupungin talouden tasapainossa. Emme leikkaa palveluista tai investoinneista, vaan tarpeen vaatiessa nostamme kunnallisve- roprosenttia ja käytämme nykyistä enemmän kaupungin rahastojen tuottoja. Emme yhtiöitä kaupungin palveluita. Käytämme verotulot Espoon omiin palveluihin, emme veroparatiisiyhtiöiden voittoihin.

(6) RANTARAITTI VALMIIKSI

Merenranta kuuluu kaikille, joten rakennamme rantaraitin valmiiksi. Huolehdimme kaavoituksella, että kasvavassa Espoossa säilyy riittävästi virkistys- alueita ja puistoja. Nostamme lähiöt uuteen nou- suun täydennysrakentamisella, lähiö-ohjelmalla ja tukemalla asukaslähtöistä kehittämistä.

(7) TYÖTÄ ESPOOLAISILLE 

Panostamme työttömyyden vähentämiseen. Lisäämme määrärahoja työllistämiseen, nostam- me nuorille tarjottavien kesäsetelien määrää ja räätälöimme uusia palveluja työttömille yhdessä valtion ja oppilaitosten kanssa.

(8) ESPOOSTA SUOMEN YRITYSMYÖNTEISIN KAUPUNKI 

Pilkomme kaupungin hankinnat niin, että myös pienet espoolaiset yritykset voivat osallistua niihin. Lisäämme yhteistyötä yritysten kanssa ja takaamme kaavoituksen sujuvuuden. 


(9) SAMALLA MATKALIPULLA KOKO ESPOOSSA 
Rakennamme kaupunkiradan Leppävaarasta Espoon keskukseen. Kaupungin lisärahoituksella pidämme matkalippujen hinnat kohtuullisina ja samansuuruisina Espoon sisällä. Ajamme sitä, että uudessa kaarimallissa Espoon kaikki viisi keskusta ovat AB-vyöhykkeellä. Pyöräilyn ja kävelyn edistä- miseksi lisäämme kevyenliikenteen verkostoa ja pyöräpysäköintipaikkoja asemille.


(10) TUHANSIA UUSIA ASUNTOJA 

Rakennamme uusia asuinalueita Keraan ja Suo- menojalle ja tiivistämme vanhoja alueita. Nopeu- tamme kaavoitusta ja ostamme kaupungille uutta tonttimaata tulevaisuutta varten. Kaupungin vuokrataloyhtiölle luovutamme tontteja nopeam- min uusien vuokra-asuntojen rakentamista varten.

(11) KAUPUNGIN TILAT ESPOOLAISILLE 

Edistämme espoolaisten aktiivisuutta tukemalla yhdistyksiä taloudellisesti ja helpottamalla kau- pungin tilojen laajempaa käyttöä. Tuemme ihmis- ten ideoita ja luovuutta luomalla mahdollisuuksia kokoontua ja järjestää toimintaa.  

 

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Jäsenkirje 2/24 sivu 1