lauantai 2. kesäkuuta 2018

Hyvää Kesää!

Osastolla on oma virkistyskohde Falklammella.Etelä-Espoon sosialidemokraattinen työväenyhdistys r.y.:n johtokunta kokoontui keskiviikkona 23.05.2018  Puistokartanossa kevätkauden viimeiseen kokoukseen.

Kokouksessa todettiin ilolla, että niin suuri osa osastomme jäsenistä lähtee 7.-10.6 Vironmatkalle.

Alkuyksyn toimintaa 

ELOKUU
Su 19.08. 18:00 Johtokunnan kokous puheenjohtajan kotona

SYYSKUU
Ke 05.09. 17:30 Johtokunnan kokous
Ke 05.09. 18:30 Jäsenilta
Ma 17.09. Seurakuntavaalien ehdokasasettelun takaraja.

LOKAKUU
La 27.10. 10:00 Falklammen talkoot

Loppuosa syksyn ohjelmasta päätetään syksyn ensimmäisessä johtokunnan kokouksessa.

Hyvää kesää kaikille osastomme jäsenille!

Aulis Pitkälä osastomme jäsenillassa

Espoon sivistytoimenjohtaja Aulis Pitkälä oli osastomme vieraana 23.5. Puistokartanossa. Paikalla oli upeasti väkeä, ja Pitkälä keskustelutti yleisöä koulutuspolitiikasta.

Etelä-Espoon demarien johtokunta 2018

Yhdistyksen johtokunta kaudelle 2018

Puheenjohtaja  Markku Sistonen.
Varapuheenjohtaja Sinikka Suontio.

Muut  johtokunnan jäsenet:
Martti Hellström, Matti Ikonen, Arja Kivimäki (talouden hoitaja), Sami Lehtonen, Juhani Luhtanen, Mikko Nummelin (sihteeri), Anita Paatelma ja Helena Sistonen 

Johtokunnan varajäsenet Anneli Rönnberg ja Kaija Viitakoski.

Etelä- Espoon demarien toimintasuunnitelma 2018


Yleistä

Etelä-Espoon sosialidemokraattinen työväenyhdistys r.y. on oman alueensa vahva vaikuttaja, joka haluaa välittää asukkaiden äänen Espoon kaupungin päätöksentekoon. Osastomme kuuluu jäsenenä Suomen sosialidemokraattiseen puolueeseen. Tehtävämme on edistää puolueosastona sosialidemokratian tavoitteiden ja Espoon sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön vuodelle 2018 tehdyn toimintasuunnitelman toteutumista.

Vuoden 2018 alussa pidetään tasavallan presidentin vaalit, joissa sosialidemokraattien ehdokkaana on Tuula Haatainen. Yhdistys tukee ehdokkaamme menestystä ja tavoitetta päästä vaaleissa toiselle kierrokselle. Vuoden 2018 loppupuolella saattaa olla myös maakuntavaalit, mutta koska asiasta ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä, yhdistys ei varaudu niihin, ennen kuin eduskunta mahdollisesti on asiasta lain hyväksynyt. Vuoden 2019 keväällä pidetään sekä eduskunta- että europarlamenttivaalit ja yhdistys katsoo tarpeelliseksi varautua näiden vaalien ehdokashankintaan, vaalilautakuntien jäsenten hankintaan ja vaalikampanjaan jo vuoden 2018 loppupuolella.

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet

Vuoden 2018 yhdistykselle asetetut tavoitteet ovat:
1. Jäsenmääränkasvu, painottuen nuoriin ja työikäisiin
2. Verkkoviestinnän tehostaminen unohtamatta perinteisiä viestintäkanavia
3. Jäsenistön koulutus verkkoviestinnänhallinnassa
4. Osaston ehdokkaide nvaalityön tukeminen vuoden 2019 eduskunta-ja europarlamenttivaaleja silmällä pitäen vuoden 2018 loppupuolella sekä muissa mahdollisissa vaaleissa, mikäli omia ehdokkaitamme on
5. Yhteisen matkan toteuttaminen
6. Alueellisen yhteistyön kehittäminen muiden puolueosastojen ja sosialidemokraattisten
yhdistysten kanssa

Talous

Yhdistyksen talous on tarkoitus pitää vakaalla pohjalla ja johtokunnan on tarkoitus huolehtia arvopaperiomaisuuden hoitamisesta liikoja riskejä vältellen. Tarkoituksena on pitää edelleen sijoitusasuntoa Helsingissä, vuokrattavaa kesäasuntoa Falklammella ja suurinta osaa muusta varallisuudesta rahastosijoituksissa.

Tapahtumat

Yhdistyksen tarkoituksena on pitää säännöllisesti jäseniltoja, järjestää yhteinen ulkomaanmatka, huolehtia Falklammen vuokrattavan kesäasunnon kunnosta talkoin ja järjestää tarvittaessa kahvitilaisuuksia ja muita esille panoja kauppakeskuksissa ja markkinatoreilla. Mahdollinen vaalitelttailu järjestetään yhteistyössä muiden Espoon sosialidemokraattisten osastojen kanssa. Yhdistys järjestää keväällä 2019 sääntömääräisen kevätkokouksensa.

Johtokunta

Vuodelle 2018 valittavan johtokunnan on tarkoitus kokoontua kevät- ja syyskausilla noin kerran kuukaudessa hoitamaan yhdistyksen yhteisiä asioita.

Etelä- Espoon demarien toimintakertomus 2017
Yleistä

Etelä-Espoon sosialidemokraattinen työväenyhdistys r.y. on oman alueensa vahva vaikuttaja, joka haluaa välittää asukkaiden äänen Espoon kaupungin päätöksentekoon. Osastomme kuuluu jäsenenä Suomen sosialidemokraattiseen puolueeseen. Tehtävämme oli edistää puolueosastona sosialidemokratian tavoitteiden ja Espoon sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön vuodelle 2017 tehdyn toimintasuunnitelman toteutumista.

Vuoden 2017 keväällä pidettiin Suomessa kuntavaalit ja Espoon demarien tulos niissä oli kohtuullinen, saimme 10 paikkaa valtuustoon kuten edellisissäkin vaaleissa. Erityisesti Etelä-Espoon demarit saivat pidettyä edellisen kauden valtuustopaikkansa ja lisäksi tuli yksi varavaltuutetun paikka.

Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuoden 2016 syyskokous asetti yhdistykselle seuraavat tavoitteet:
1. Jäsenmäärän kasvu, painottuen nuoriin ja työikäisiin
2. Verkkoviestinnän tehostaminen unohtamatta perinteisiä viestintäkanavia
3. Jäsenistön koulutus verkkoviestinnän hallinnassa
4. Osaston ehdokkaiden vaalityön tukeminen kuntavaaleissa 2017
5. Yhteisen matkan toteuttaminen
6. Alueellisen yhteistyön kehittäminen muiden puolueosastojen kanssa

Tavoitteista 1, 4 ja 5 toteutuivat täysimääräisesti, 2 ja 6 osittain. Jäsenmäärä on pysynyt yli sadassa, verkkoviestintä on toteutunut niin sähköpostitse kuin vaalien vuoksi sosiaalisessa mediassa ja vaalien alla ”Vahva vaikuttaja”-blogissa, ehdokkaita tuettiin vaalimainonnalla, yhdistys teki syys-lokakuun vaihteessa matkan Kroatian Cavtatiin ja kuntavaalien tiimoilta puolueosastot tekivät yhteistyötä.

Jäsentilanne

Syyskokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti tavoitteena oli edelleen yhdistyksen jäsenmäärän nostaminen. Osaston toiminnan kehittämisen päätavoite on tehdä osastosta kiinnostava ja haluttava liittyä siihen ja päästä mukaan mielenkiintonsa mukaiseen toimintaan. Vuoden aikana jäsenmäärä kasvoi jonkin verran ja pysyi siten yli sadassa.

Talous

Yhdistyksen talous oli vakaalla pohjalla. Vuoden 2017 aikana rahoja käytettiin jonkin verran vaalimainontaan, mutta suurin osa omaisuudesta on sijoitettu Helsinginkadun asuntoon, Falklammen mökkiin ja arvopaperirahastoihin. Tarkemmat tiedot ilmenevät tilinpäätösasiakirjoista.

Tapahtumat

Yhdistys järjesti vuoden aikana seuraavat tapahtumat ja johtokunta piti alla mainitut kokoukset:
15.02. Johtokunnan kokous ja ylimääräinen jäsenkokous Niittykadun asunnon myymiseksi, mikä sittemmin toteutui.
12.03. Johtokunnan kokous, jossa hyväksyttiin ostotarjous Niittykadun asunnosta.
23.03. Johtokunnan kokous.
25.03. Vaalitilaisuus Rivassa.
01.04. Vaalitilaisuus Isossa Omenassa.
08.04. Vaalitilaisuus Sellossa.
09.04. Varsinainen vaalipäivä.
10.04. Uudenmaan naispiirin kokous.
11.04. Kevätkokous.
22.04. Falklammen talkoot.
04.05. Johtokunnan kokous, jäsenillassa Metrokatsaus/Pekka Vaara
06.09. Johtokunnan kokous.
27.09-04.10. Kroatian matka.
21.10. Falklammen talkoot.
22.11. Johtokunnan kokous ja syyskokous.
14.12. Puurojuhla, Uolevi Itkonen kertoi Espoon nimistä.

Johtokunta

Vuonna 2017 johtokunnassa toimivat puheenjohtajana Markku Sistonen, varapuheenjohtajana Sinikka Suontio, sihteerinä Mikko Nummelin, muina varsinaisina jäseninä Martti Hellström, Matti Ikonen, Arja Kivimäki, Sami Lehtonen, Juhani Luhtanen, Anita Paatelma ja Helena Sistonen sekä varajäseninä Anneli Rönnberg ja Kaija Viitakoski.

Jäsenten muut luottamustoimet

Osaston jäsenistä Timo Harakka toimii istuvana kansanedustajana. Kolme osaston jäsenistä, Martti Hellström, Leena Luhtanen ja Markku Sistonen toimivat Espoon kaupunginvaltuutettuina vaalien 2017 jälkeenkin.

Lista  jäsenten luottamustoimista

Katja Falkstedt: Tekninen lautakunta, varajäsen.

Timo Harakka: Kansanedustaja

Niina Heinikoski: Valtuuston varajäsen, Hyvinvointi ja terveys -kehitysohjelman jäsen.

Martti Hellström: Kaupunginvaltuutettu, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen, Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen. Uudenmaan sosialidemokraattien piirikokousedustaja, kunnallisjärjestön edustajiston varajäsen

Arto K. Huttunen: Kiinteistötoimikunnan uskottu mies.

Timo Hyvönen: Kulttuurilautakunnan varajäsen.

Matti Ikonen: kunnallisjärjestön edustajiston jäsen

Liisa Kivimäki: naispiirikokousedustaja

Sami Lehtonen: Käräjäoikeuden lautamies, HYKS lautakunnan varajäsen, Espoon demarien kunnallistoimikunta, Uudenmaan sosialidemokraattien piirihallituksen varapuheenjohtaja, puoluekokousedustaja.

Juhani Luhtanen: Kunnallisjärjestön edustajiston varajäsen

Leena Luhtanen: Kaupunginvaltuutettu, Uudenmaanliiton valtuuston varapuheenjohtaja sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallituksen varajäsen

Mikko Nummelin: Pääkaupunkiseudun vaihemaakuntakaavan varajäsen, Osallistuva espoo -kehitysohjelman varajäsen, Olarin seurakuntaneuvoston varajäsen, Yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen, Uudenmaan sosialidemokraattien piirikokouksen varaedustaja, kunnallisjärjestön edustajiston jäsen.

Saini Ortia: Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen.

Anita Paatelma: Espoonlahden seurakuntaneuvoston varajäsen, kunnallisjärjestön edustajiston varajäsen, naispiirikokousedustaja

Jori Palomäki: Varhaiskasvatusjaoston varajäsen.

Anneli Rönnberg: Yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen, Espoonlahden seurakuntaneuvoston varajäsen, Tasa-arvotoimikunnan varajäsen, naispiirikokousedustaja

Markku Sistonen: Valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu, Valtuuston III varapuheenjohtaja, kunnallisjärjestön edustajiston jäsen, Kansallisoopperan hallintoneuvoston jäsen.

Helena Sistonen:  Espoonlahden seurakuntaneuvoston jäsen, Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, HYKS lautakunnan jäsen, Omnia hallitus varajäsen, kunnallisjärjestön edustajiston varajäsen, naispiirikokousedustaja

Sinikka Suontio; Kunnallisjärjestön edustajisto, Uudenmaan sosialidemokraattien piirikokousedustaja naispiirikokousedustaja

Kaija Viitakoski: Espoonlahden seurakuntaneuvoston jäsen, Yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen.

Lisätty: 
Mika- Erik Walls: Valtuuston varajäsen, Ovalan jäsen.

Jäsenkirje 2/24 sivu 1