lauantai 2. kesäkuuta 2018

Etelä- Espoon demarien toimintakertomus 2017
Yleistä

Etelä-Espoon sosialidemokraattinen työväenyhdistys r.y. on oman alueensa vahva vaikuttaja, joka haluaa välittää asukkaiden äänen Espoon kaupungin päätöksentekoon. Osastomme kuuluu jäsenenä Suomen sosialidemokraattiseen puolueeseen. Tehtävämme oli edistää puolueosastona sosialidemokratian tavoitteiden ja Espoon sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön vuodelle 2017 tehdyn toimintasuunnitelman toteutumista.

Vuoden 2017 keväällä pidettiin Suomessa kuntavaalit ja Espoon demarien tulos niissä oli kohtuullinen, saimme 10 paikkaa valtuustoon kuten edellisissäkin vaaleissa. Erityisesti Etelä-Espoon demarit saivat pidettyä edellisen kauden valtuustopaikkansa ja lisäksi tuli yksi varavaltuutetun paikka.

Vuodelle 2017 asetetut tavoitteet ja niiden toteutuminen

Vuoden 2016 syyskokous asetti yhdistykselle seuraavat tavoitteet:
1. Jäsenmäärän kasvu, painottuen nuoriin ja työikäisiin
2. Verkkoviestinnän tehostaminen unohtamatta perinteisiä viestintäkanavia
3. Jäsenistön koulutus verkkoviestinnän hallinnassa
4. Osaston ehdokkaiden vaalityön tukeminen kuntavaaleissa 2017
5. Yhteisen matkan toteuttaminen
6. Alueellisen yhteistyön kehittäminen muiden puolueosastojen kanssa

Tavoitteista 1, 4 ja 5 toteutuivat täysimääräisesti, 2 ja 6 osittain. Jäsenmäärä on pysynyt yli sadassa, verkkoviestintä on toteutunut niin sähköpostitse kuin vaalien vuoksi sosiaalisessa mediassa ja vaalien alla ”Vahva vaikuttaja”-blogissa, ehdokkaita tuettiin vaalimainonnalla, yhdistys teki syys-lokakuun vaihteessa matkan Kroatian Cavtatiin ja kuntavaalien tiimoilta puolueosastot tekivät yhteistyötä.

Jäsentilanne

Syyskokouksessa hyväksytyn toimintasuunnitelman mukaisesti tavoitteena oli edelleen yhdistyksen jäsenmäärän nostaminen. Osaston toiminnan kehittämisen päätavoite on tehdä osastosta kiinnostava ja haluttava liittyä siihen ja päästä mukaan mielenkiintonsa mukaiseen toimintaan. Vuoden aikana jäsenmäärä kasvoi jonkin verran ja pysyi siten yli sadassa.

Talous

Yhdistyksen talous oli vakaalla pohjalla. Vuoden 2017 aikana rahoja käytettiin jonkin verran vaalimainontaan, mutta suurin osa omaisuudesta on sijoitettu Helsinginkadun asuntoon, Falklammen mökkiin ja arvopaperirahastoihin. Tarkemmat tiedot ilmenevät tilinpäätösasiakirjoista.

Tapahtumat

Yhdistys järjesti vuoden aikana seuraavat tapahtumat ja johtokunta piti alla mainitut kokoukset:
15.02. Johtokunnan kokous ja ylimääräinen jäsenkokous Niittykadun asunnon myymiseksi, mikä sittemmin toteutui.
12.03. Johtokunnan kokous, jossa hyväksyttiin ostotarjous Niittykadun asunnosta.
23.03. Johtokunnan kokous.
25.03. Vaalitilaisuus Rivassa.
01.04. Vaalitilaisuus Isossa Omenassa.
08.04. Vaalitilaisuus Sellossa.
09.04. Varsinainen vaalipäivä.
10.04. Uudenmaan naispiirin kokous.
11.04. Kevätkokous.
22.04. Falklammen talkoot.
04.05. Johtokunnan kokous, jäsenillassa Metrokatsaus/Pekka Vaara
06.09. Johtokunnan kokous.
27.09-04.10. Kroatian matka.
21.10. Falklammen talkoot.
22.11. Johtokunnan kokous ja syyskokous.
14.12. Puurojuhla, Uolevi Itkonen kertoi Espoon nimistä.

Johtokunta

Vuonna 2017 johtokunnassa toimivat puheenjohtajana Markku Sistonen, varapuheenjohtajana Sinikka Suontio, sihteerinä Mikko Nummelin, muina varsinaisina jäseninä Martti Hellström, Matti Ikonen, Arja Kivimäki, Sami Lehtonen, Juhani Luhtanen, Anita Paatelma ja Helena Sistonen sekä varajäseninä Anneli Rönnberg ja Kaija Viitakoski.

Jäsenten muut luottamustoimet

Osaston jäsenistä Timo Harakka toimii istuvana kansanedustajana. Kolme osaston jäsenistä, Martti Hellström, Leena Luhtanen ja Markku Sistonen toimivat Espoon kaupunginvaltuutettuina vaalien 2017 jälkeenkin.

Lista  jäsenten luottamustoimista

Katja Falkstedt: Tekninen lautakunta, varajäsen.

Timo Harakka: Kansanedustaja

Niina Heinikoski: Valtuuston varajäsen, Hyvinvointi ja terveys -kehitysohjelman jäsen.

Martti Hellström: Kaupunginvaltuutettu, Tuomiokirkkoseurakunnan seurakuntaneuvoston jäsen, Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, Opetus- ja varhaiskasvatuslautakunnan jäsen. Uudenmaan sosialidemokraattien piirikokousedustaja, kunnallisjärjestön edustajiston varajäsen

Arto K. Huttunen: Kiinteistötoimikunnan uskottu mies.

Timo Hyvönen: Kulttuurilautakunnan varajäsen.

Matti Ikonen: kunnallisjärjestön edustajiston jäsen

Liisa Kivimäki: naispiirikokousedustaja

Sami Lehtonen: Käräjäoikeuden lautamies, HYKS lautakunnan varajäsen, Espoon demarien kunnallistoimikunta, Uudenmaan sosialidemokraattien piirihallituksen varapuheenjohtaja, puoluekokousedustaja.

Juhani Luhtanen: Kunnallisjärjestön edustajiston varajäsen

Leena Luhtanen: Kaupunginvaltuutettu, Uudenmaanliiton valtuuston varapuheenjohtaja sekä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hallituksen varajäsen

Mikko Nummelin: Pääkaupunkiseudun vaihemaakuntakaavan varajäsen, Osallistuva espoo -kehitysohjelman varajäsen, Olarin seurakuntaneuvoston varajäsen, Yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen, Uudenmaan sosialidemokraattien piirikokouksen varaedustaja, kunnallisjärjestön edustajiston jäsen.

Saini Ortia: Kaupunkisuunnittelulautakunnan varajäsen.

Anita Paatelma: Espoonlahden seurakuntaneuvoston varajäsen, kunnallisjärjestön edustajiston varajäsen, naispiirikokousedustaja

Jori Palomäki: Varhaiskasvatusjaoston varajäsen.

Anneli Rönnberg: Yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen, Espoonlahden seurakuntaneuvoston varajäsen, Tasa-arvotoimikunnan varajäsen, naispiirikokousedustaja

Markku Sistonen: Valtuustoryhmän puheenjohtaja, kaupunginvaltuutettu, Valtuuston III varapuheenjohtaja, kunnallisjärjestön edustajiston jäsen, Kansallisoopperan hallintoneuvoston jäsen.

Helena Sistonen:  Espoonlahden seurakuntaneuvoston jäsen, Yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, HYKS lautakunnan jäsen, Omnia hallitus varajäsen, kunnallisjärjestön edustajiston varajäsen, naispiirikokousedustaja

Sinikka Suontio; Kunnallisjärjestön edustajisto, Uudenmaan sosialidemokraattien piirikokousedustaja naispiirikokousedustaja

Kaija Viitakoski: Espoonlahden seurakuntaneuvoston jäsen, Yhteisen kirkkovaltuuston varajäsen.

Lisätty: 
Mika- Erik Walls: Valtuuston varajäsen, Ovalan jäsen.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Jäsenkirje 2/24 sivu 1