lauantai 2. kesäkuuta 2018

Etelä- Espoon demarien toimintasuunnitelma 2018


Yleistä

Etelä-Espoon sosialidemokraattinen työväenyhdistys r.y. on oman alueensa vahva vaikuttaja, joka haluaa välittää asukkaiden äänen Espoon kaupungin päätöksentekoon. Osastomme kuuluu jäsenenä Suomen sosialidemokraattiseen puolueeseen. Tehtävämme on edistää puolueosastona sosialidemokratian tavoitteiden ja Espoon sosialidemokraattisen kunnallisjärjestön vuodelle 2018 tehdyn toimintasuunnitelman toteutumista.

Vuoden 2018 alussa pidetään tasavallan presidentin vaalit, joissa sosialidemokraattien ehdokkaana on Tuula Haatainen. Yhdistys tukee ehdokkaamme menestystä ja tavoitetta päästä vaaleissa toiselle kierrokselle. Vuoden 2018 loppupuolella saattaa olla myös maakuntavaalit, mutta koska asiasta ei ole voimassa olevaa lainsäädäntöä, yhdistys ei varaudu niihin, ennen kuin eduskunta mahdollisesti on asiasta lain hyväksynyt. Vuoden 2019 keväällä pidetään sekä eduskunta- että europarlamenttivaalit ja yhdistys katsoo tarpeelliseksi varautua näiden vaalien ehdokashankintaan, vaalilautakuntien jäsenten hankintaan ja vaalikampanjaan jo vuoden 2018 loppupuolella.

Vuodelle 2018 asetetut tavoitteet

Vuoden 2018 yhdistykselle asetetut tavoitteet ovat:
1. Jäsenmääränkasvu, painottuen nuoriin ja työikäisiin
2. Verkkoviestinnän tehostaminen unohtamatta perinteisiä viestintäkanavia
3. Jäsenistön koulutus verkkoviestinnänhallinnassa
4. Osaston ehdokkaide nvaalityön tukeminen vuoden 2019 eduskunta-ja europarlamenttivaaleja silmällä pitäen vuoden 2018 loppupuolella sekä muissa mahdollisissa vaaleissa, mikäli omia ehdokkaitamme on
5. Yhteisen matkan toteuttaminen
6. Alueellisen yhteistyön kehittäminen muiden puolueosastojen ja sosialidemokraattisten
yhdistysten kanssa

Talous

Yhdistyksen talous on tarkoitus pitää vakaalla pohjalla ja johtokunnan on tarkoitus huolehtia arvopaperiomaisuuden hoitamisesta liikoja riskejä vältellen. Tarkoituksena on pitää edelleen sijoitusasuntoa Helsingissä, vuokrattavaa kesäasuntoa Falklammella ja suurinta osaa muusta varallisuudesta rahastosijoituksissa.

Tapahtumat

Yhdistyksen tarkoituksena on pitää säännöllisesti jäseniltoja, järjestää yhteinen ulkomaanmatka, huolehtia Falklammen vuokrattavan kesäasunnon kunnosta talkoin ja järjestää tarvittaessa kahvitilaisuuksia ja muita esille panoja kauppakeskuksissa ja markkinatoreilla. Mahdollinen vaalitelttailu järjestetään yhteistyössä muiden Espoon sosialidemokraattisten osastojen kanssa. Yhdistys järjestää keväällä 2019 sääntömääräisen kevätkokouksensa.

Johtokunta

Vuodelle 2018 valittavan johtokunnan on tarkoitus kokoontua kevät- ja syyskausilla noin kerran kuukaudessa hoitamaan yhdistyksen yhteisiä asioita.

Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Jäsenkirje 2/24 sivu 1