maanantai 10. tammikuuta 2022

Aluevaaliehdokas 283 Anja Jaatinen

 

Lähdin mukaan ehdokkaaksi aluevaaleihin, koska haluaisin mahdollisuuden päästä vaikuttamaan uuden hyvinvointialueemme kehittymiseen hyväksi palveluiden tuottajaksi ja työnantajaksi. Uskon, että tietotaitoni ja pitkä työkokemukseni terveydenhuollossa antavat hyviä valmiuksia tähän tehtävään.

Olen työskennellyt Hyksissä yhteensä 40 vuotta; sairaanhoitajana vuodeosastolla, kätilönä synnytysosastolla, apulaisosastonhoitajana ja osastonhoitajana eri yksiköissä, pääosin päivystyksessä. Olen tottunut työskentelemään äkillisesti muuttuvissa tilanteissa ja ratkomaan ongelmia. Omaan hyvät yhteistyötaidot.

20 vuoden työkokemus hoitotyön esimiestehtävissä on tuonut tutuksi erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon rajapinnat onnistumisineen ja ongelmineen. Asukkaiden nopea palvelun-/hoidontarpeen arvio ja hoitoon pääsy ovat asioita, joita pidän ensiarvoisen tärkeinä uuden hyvinvointialueemme palvelujen suunnittelussa. Perusterveydenhuollon roolia tulee vahvistaa. Olen valmis työskentelemään näiden prosessien toimivuuden ja sujuvan yhteistyön puolesta.

Sosiaali- ja terveysalan työntekijöille on mahdollistettava osallistuminen organisaation prosessien sekä oman työnsä suunnitteluun ja kehittämiseen. Työhön on taattava riittävät resurssit työn laadukkaan toteuttamisen turvaamiseksi. Työntekijöiden palkkausta on parannettava työn vaativuutta vastaavaksi. Näillä toimenpiteillä nostetaan sosiaali- ja terveysalan vetovoimaisuutta sekä työntekijöiden sitoutumista tehtäväänsä ja edistetään siten palvelujen saatavuutta.

Olen kahden aikuisen pojan äiti ja kolmen lapsenlapsen mummo.  Asun puolisoni kanssa Espoon Lintuvaarassa. Perheeseeni kuuluu myös kehitysvammainen veljeni, jonka edunvalvojana toimin. Lapsuus- ja nuoruusajan voimisteluharrastus Leppävaaran Sisussa on antanut minulle pohjan liikunnalliseen elämäntapaan. Fyysisestä kunnosta huolehtiminen on tärkeä osa hyvinvoinnin kokonaisuutta.

Elämässäni kantavia arvoja ovat oikeudenmukaisuus, avoimuus ja heikommista huolehtiminen.

Asukkaiden hyvinvointia tulee tukea kaikissa ikäluokissa. Erityisesti kiinnittäisin huomion ikääntyviin ihmisiin, vammaisiin, lapsiin ja nuoriin. 

Sosiaali- ja terveysalan toimimaton hallinto ei saa olla esteenä sille, että asiakas saa tarpeensa mukaiset palvelut. Tärkeää on, että asiakas tulee kuulluksi häntä koskevassa päätöksenteossa.

Hyvinvointi kasvaa yhteistyöstä!


Ei kommentteja:

Lähetä kommentti

Aluevaaliehdokas 272 Leo Heiskanen